Lågstadiet

Klass 1-3

Tematisk undervisning

I waldorfskolan finns en tydlig rytm, en dags-, vecko- och årsrytm. Ett exempel är de återkommande månadsfesterna där eleverna visar upp för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att vi undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Den tematiska undervisningen är också utvecklande för språket då den ger eleverna stora möjligheter till språkupplevelser i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning och både tanken, känslan och viljan utvecklas hos eleverna.

Klass 1

Folksagan banar väg för eleverna i klass 1

I första klass är folksagan det stora övergripande temat. Sagorna gagnar fantasin och barnens förmåga att skapa inre bilder. Via sagorna möter barnen frågor kring rätt och fel, hjältemod, svåra val och vikten av att följa sitt hjärta.

Från bilderna i sagans värld som eleverna återskapar i sina arbetsböcker växer bokstäverna fram och bilden hjälper barnen att minnas bokstavens ljud. Drakens långa svans formar ett D och fiskens fenor ett F. Snart bildar bokstäverna de första orden och man läser det man själv skrivit. Många kan redan läsa och skriva när de kommer till skolan men med individuellt material finns spännande utmaningar för alla.

Vi övar samarbete och minnet med hjälp av berättelser

Med hjälp av berättelser och praktiska övningar lär man sig grunderna i alla fyra räknesätten. En berättelse blir som ett skriftligt tal och klassen lägger till och drar ifrån och summerar på slutet. På så vis övas samarbete, minnet och man måste välja mellan olika räknesätt och får berätta för sina kamrater hur man resonerade. Individuellt arbetar man sedan med liknande tal i sin räknebok i sin egen takt.

Lek, sång och rörelse finns alltid med

Lek, sång och rörelse finns med i undervisningen varje dag. Rörelser och rytmer hjälper barnen att minnas, kroppen minns längre än huvudet. Därför används lek och rytm i matematiken, i svenskan och när vi övar främmande språk.

Vi utövar både praktiskt och konstnärligt arbete

Undervisningen präglas av mycket konstnärligt och praktiskt övande. Målning och teckning, handarbetande, sång och flöjt övas varje vecka. Barnen får lära sig att sticka i klass ett och det övar både koncentration och uthållighet och man stickar ett fodral till sin flöjt.

Klass 2

Fablernas värld och legender får fokus

Berättelsestoffet i andra klass hämtas från fablernas värld och från gamla legender. Fablerna visar genom djurens tilltag och mänskliga egenskaper på människans inre. Eleverna kan känna igen sig själva och mänskliga egenskaper genom djurens spektra av mod, högmod, ödmjukhet och list och få ord på sina känslor och le igenkännande åt fabelns sensmoral.

Motsatsen möter barnen i de gamla legenderna om människor som följt sitt hjärta och ofta gjort stora uppoffringar för sin övertygelse. Legender om exempelvis Franciscus av Asissi, sankt Martin och den heliga Birgitta berättas för barnen. Eleverna återberättar sedan berättelserna de fått höra och skriver sedan ner vissa av dem i egna arbetsböcker och ritar bilder till. Det är också från det här materialet eleverna arbetar med svenska varvat med enkla grammatik och- stavningsövningar.

I matematiken arbetar vi praktiskt och med laborativt material

I matematiken fortsätter man att arbeta med de fyra räknesätten. Man arbetar mycket praktiskt med laborativ material som ger eleverna konkret stöd. Hela kroppen och kroppsminnet aktiveras då man med rytmer, rörelser och sånger tränar multiplikationstabellerna. I räkneböckerna får eleverna tid att i egen takt öva det man gått igenom tillsammans.

Språk, handarbete, rörelse och musik har en central plats

Engelska och franska övas med ramsor och sånger och enkla fraser. I handarbetet lär man sig att virka och man hinner med både grytlappar och ett fabeldjur. Musik, sång, dans, lekar och rörelse har en central plats varje dag.

Klass 3

Vi skapar projekt för att få en känsla för hur det var förr

I tredje klass får eleverna höra berättelser om hur livet var förr, bland annat om hur människan på olika platser skapat förutsättningar för att klara sig genom hårt arbete. Hur hon fiskat, knutit nät och byggt båtar, brukat jorden, brutit malm ur berggrunden och hur hon gjort sig hemmastadd i världen genom olika praktiska göromål. Vidare fördjupar de sig i uryrkena som fiskare, bergsman, smed och snickare. Eleverna lär sig vad naturen har att ge, de får pröva på att så, odla, skörda, mala, baka, karda, spinna, väva och sy. De lär sig om arbetet på bondgården både förr och idag. Klassen sår och skördar egna grönsaker, gör besök hos på en bondgård och olika hantverkare och bygger också ett litet enkelt hus.

Praktisk matematik

I de olika projekten finns material till matematiska beräkningar och problem. Eleverna mäter och räknar inför bygget och lär sig gamla och nya mått och hur våra mått har uppkommit genom de gamla ”kroppsmåtten”. Man använder volymmått för att mäta upp rätt mängd när man bakar sitt eget bröd och när man kokar soppa av egenodlade grönsaker och för svårare tal i räkneböckerna behövs nu uppställningar.

Dagar fyllda av upplevelser

I svenskan övas stavning och verb, substantiv och adjektiv skrivstil och att skriva egna texter. Musik, sång, målning, läsning i kapitelböcker, skrivstil, engelska och franska, handarbete, rörelse och gymnastik kompletterar undervisningen och gör dagarna fyllda av upplevelser.

Berättandet har sitt ursprung i gamla testamentet

I tredje klass är berättelserna ur gamla testamentet en viktig del av religionskunskapen. Skapelsen, Noaks ark och många andra berättelser som hör till vårt kulturarv. Eleverna återberättar, skriver texter och tolkar med egna målningar och teckningar i sina arbetsböcker.

Vill du veta mer?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna