Vår historia

En skola blir till

Historia och framtid

Idén om en waldorfskola på Djurgården föddes i sandlådan utanför Galärparkens Waldorfförskola, där tre trebarnföräldrar, Louise Kistner, Anna Waldenström och Sara Thavenius, satt med sina barn i Djurgårdens grönska och njöt av att de varje dag kunde lämna storstadens stress, asfalt och avgaser.

Tänk om alla, eller åtminstone några fler, barn i Stockholm kunde ha det så här bra. Idén om att starta en ny waldorfförskola och waldorfskola tog form och började planeras.

År 2016 firade Djurgårdens Waldorfskola tio år.

Idén, att skapa en skola där storstadsbarnen fick vara utomhus

Efter några år med hårt ideellt arbete förverkligade Louise, Anna och Sara sina drömmar på riktigt genom att starta Vanadislundens Waldorfförskola (2005) och Djurgårdens Waldorfskola (2006) i ett sekelskifteshus på Roslagsgatan. Skolan var från början en kombinerad förskoleklass och förstaklass med åtta elever. Så småningom flyttade skolan till Gyllenstiernsgatan 10 vid norra Djurgården medan förskolan stannade kvar i huset. Efter några år flyttade skolan till Tegeluddsvägen på Gärdet.

2018 flyttade skolan till nya lokaler i Hagaparken. I samband med flytten bytte skolan namn till Hagaskolan – Waldorfskolan i Nationalstadsparken.

Vill du veta mer?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna