Ansökan till skolan

Fyll i uppgifterna nedan för att ställa ditt barn i vår kö.

Uppgifter om det ansökande barnet

 

 

 

Har syskon på samma skola

 

Annat modersmål än svenska

 

 

 

Vårdnadshavare 1

 
 
 

Vårdnadshavare 2

 
 
 

 

 

Uppgifter om det ansökande barnet

Har syskon på samma skola

 

Annat modersmål än svenska

 

 

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

 

Har du frågor?

eller ring   08-40 300 400