Ansök till Hagaskolan

Mjuka värden och individen i centrum

En lugn och trygg skolmiljö för barnen

Med vår unika waldorfpedagogik ger vi bästa möjliga förutsättningar för lärande genom hela grundskolan. Här får eleven kunskaper och erfarenheter som är en god förberedelse inför vuxen- och arbetslivet.

  • Goda akademiska resultat och elevens välmående går hand i hand.
  • Nära relation med engagerade föräldrar.
  • Hög miljömedvetenhet och ekologisk mat.

Har du frågor?

eller ring   08-40 300 400

80% av Waldorfeleverna upplevde sitt lärande roligt (jämfört med 67% i den offentliga skolan).

Waldorfelever om sin skolgång

Schleicher har tillsammans med Heinrich-Heine Universitetet i Düsseldorf undersökt hur Waldorfelever upplever sin skolgång.

Man kom bl a fram till att betoningen av eget ansvar och målmedvetenhet förbereder waldorfeleverna på det liv som väntar dem efter avslutad skolgång. Eleverna identifierade sig med sin skola mer än andra elever, vidare drabbades waldorfeleverna i mindre grad av huvudvärk och sömnsvårigheter.

”Det är en hög grad av överensstämmelse mellan vad omvärlden efterfrågar och vad som betonas för Waldorfelever” säger Andreas Schleicher.