Tack kära elever!

“Den indiske läraren står inför sina elever. Möter dem med orden: – Tack mina elever! – Tack för att ni lyssnade till min lektion idag. Jag hoppas det innehöll något av betydelse och av vikt för er. Jag tackar för ert engagemang och er närvaro. Då eleverna lämnar klassrummet står läraren vid dörren och tar varje…