Morgonperioden – en bra start på dagen

Vi inleder alltid skoldagen med en längre lektion, morgonperioden. Den kan innehålla svenska, samhällsvetenskapliga ämnen, matematik eller naturvetenskapliga ämnen. Därefter har eleverna löpande timmar i övriga skolämnen. Morgonperiodundervisningen är tematisk och eleverna arbetar med ett och samma skolämne under 2-4 veckor. Morgonperioden består av mycket berättande från läraren. Eleverna får sedan skapa ett periodhäfte “en…