Hagaskolan

Waldorfskolan som ger sina elever vind i seglen

Just nu tar vi emot nya elever i några klasser!

Kontakta kansliet via mail eller telefon!

Unik pedagogisk inriktning

Waldorfskolan lägger stor vikt vid den tankemässiga, känslomässiga så väl som den viljemässiga utvecklingen hos våra elever.

Fokus på kreativitet och upptäckarlust

Hos oss står alla elevers sinnen i fokus. Kreativitet, färg och form genomsyrar alla ämnen på ett sätt som inspirerar och väcker lust till lärande.

Naturnära undervisning

Undervisning med konstant samspel med naturen. Närmiljön med Hagaparken vid Frösundavik, inspirerar och bjuder in till ett naturnära lärande.

Lugn, trygg och trivsam skolmiljö

Lärartätheten är hög och det sociala klimatet på skolan vårdas med omsorg. Vi tror också på att respekt mellan lärare och elever samt ordning och reda är en förutsättning för inlärning.

Måltider

Skolan serverar växtbaserade, näringsrika luncher och mellanmål som tillagas av erfarna kockar. Till maten serveras alltid en buffé med dagens smårätter. Råvarorna är till stor del ekologiska och varieras efter säsong.

Tematisk undervisning

Eleverna arbetar med samma kunskapsstoff under en längre period. Periodisk tematisk undervisning främjar koncentrationen och gynnar olika inlärningssätt.

Skolans klasser

På Hagaskolan finns det en tydlig rytm, en dags-, vecko- och årsrytm. Ett exempel är de återkommande månadsfesterna där eleverna visar upp för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att Waldorfskolans elever undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Den tematiska undervisningen är också utvecklande för språket då den ger eleverna stora möjligheter till språkupplevelser i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning och både tanken, känslan och viljan utvecklas hos eleverna.

Varför är Hagaskolan bra för ert barn?

  • Lugnt och tryggt. En lugn och trygg skolmiljö ger bästa möjliga förutsättningar för lärande genom hela grundskolan. Här får eleverna kunskaper och erfarenheter som är en god förberedelse inför vuxen- och arbetslivet.
  • Akademiska resultat och välmående. Goda akademiska resultat och elevens välmående är viktiga och skolan erbjuder därför bland annat läxhjälp och en välfungerande elevhälsa. Elevernas föräldrar engageras i vår föräldraförening och får insyn i barnens vardag i skolan.
  • Miljömedvetenhet. Skolan arbetar aktivt med miljömedvetenhet. Många av lektionerna hålls utomhus och eleverna får lära sig om allt från odling till människans samspel med naturen.
    Skolan väljer sina råvaror med noggrannhet och fokus är ekologiskt.

Aktuellt

Vill du ha mer information om Hagaskolan?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna