Med vind i seglen

WebMail SchoolSoft Organisation Kontakt

Välkommen till Djurgårdens Waldorfskola

Djurgårdens Waldorfskola är en kulturbärande skola mitt i samhället. Undervisningen bedrivs med väl genomtänkt pedagogik som till lika del stimulerar intellekt, kreativitet och nyfikenhet. Skolan erbjuder en bred sammanhållen studiegång där humaniora, naturvetenskap, musik, konst och hantverk bildar en helhet. Vi inspirerar eleverna till oberoende tänkande och eget skapande.

Med elevens alla sinnen i centrum

Hos oss står elevens alla sinnen i centrum. Med lika stor fokus på såväl teoretisk som praktisk kunskap och ett konstant samspel med naturen väcker undervisningen kreativitet och upptäckarlust. Omdömesförmåga, analytiskt tänkande, empati och motorisk skicklighet – allt detta är lika viktigt att utveckla och att få bli bra på.

Skolan har idag klasser från förskoleklass till årskurs 9. Vi är en f-9-skola med drygt 200 elever.

Hos oss är skolmiljön viktig

Djurgårdens Waldorfskola är en trygg och trivsam skola med Norra Djurgården och Djurgårdsstaden ett stenkast bort. Lärartätheten är hög och det sociala klimatet på skolan vårdas med omsorg. Våra lärare har både statlig lärarutbildning och waldorflärarutbildning.

Innemiljön är estetiskt utformad och vi använder naturmaterial i inredning och undervisningsmaterial. Närheten till naturen gör att årets skiftningar kan genomsyra alla skolämnen.

Ekologiska måltider ger energi för hela dagen

I vårt kök tillreds de biodynamiska och ekologiska måltiderna av en kunnig kock som sammanställer menyn tillsammans med eleverna. Ofta kan eleverna välja mellan flera varmrätter och det serveras alltid en stor salladsbuffé.

Sång, musik och kreativitet men inslag av modern teknik

Mycket av undervisningen är tematisk. Det betyder att eleverna arbetar med samma kunskapsstoff under en längre period. Periodisk tematisk undervisning främjar koncentrationen och gynnar olika inlärningssätt. Med hjälp av rim, ramsor och sånger lär sig eleverna engelska redan från första klass.


Broschyr

Vår broschyr

Ladda ner vår broschyr som PDF här.

 

UR Skola