Med vind i seglen

WebMail SchoolSoft Organisation Kontakt

Vi vill ge våra elever vind i seglen…

…med en pedagogik som inspirerar till oberoende tänkande och eget skapande.Vi erbjuder kreativitet, musik och hållbarhetstänk i kombination med IT och framtidsvisioner.
Verksamheterna bedrivs enligt waldorfpedagogikens principer, som välkomnar hela barnets och elevens lust att lära och växa.
Under respektive verksamhet kan du läsa mer om pedagogiken och hur vi arbetar.

Köanmälan

Aktuellt

Öppet Hus på Djurgårdens Waldorfskola 16 januari klockan 17.00-19.00

Den 16 januari är ni varmt välkomna till Öppet Hus på Djurgårdens Waldorfskola på Tegeluddsvägen 29 på Gärdet. Ni får möjlighet att träffa lärare, rektor samt vårdnadshavare och ges en rundvandring på skolan och kan […]

Läs mer »
Öppet hus på Vanadislundens Waldorfförskola 15 november kl. 15.00

Den 15 november kl. 15.00 har vi på Vanadislundens Waldorfförskola vårt andra öppna hus för läsåret. Vill ni veta mer om hur det fungerar i en Waldorfförskola är ni varmt välkomna att besöka oss då. […]

Läs mer »