Med vind i seglen

WebMail SchoolSoft Organisation Kontakt

Vi vill ge våra elever vind i seglen…

…med en pedagogik som inspirerar till oberoende tänkande och eget skapande.Vi erbjuder kreativitet, musik och hållbarhetstänk i kombination med IT och framtidsvisioner.
Verksamheterna bedrivs enligt waldorfpedagogikens principer, som välkomnar hela barnets och elevens lust att lära och växa.
Under respektive verksamhet kan du läsa mer om pedagogiken och hur vi arbetar.

Köanmälan

Aktuellt

Välkomna på Öppet Hus och Lyktfest 9 november Läs mer »
Djurgårdens Waldorfskola firar Mikaeli den 29 september

Fredagen den 29 september firar Djurgårdens Waldorfskola Mikaeli. Mer information om firandet får eleverna av sina klasslärare/klassföreståndare och det kommer även finnas information på Schoolsoft. Under Mikaelifirandet spelas på Waldorfskolor i Sverige och världen över […]

Läs mer »